Signe Sørensen og Therese Rekling
Foto: Jeppe Vejlø

Featuring er et magasin, der tager aktuelle samfundsemner og nyheder op for at give dem historisk perspektiv, nye vinkler og frisk analyse. Gennem features og andre længere formater, vil vi give vores læsere mulighed for ny indsigt og interesse i nogle af tidens store spørgsmål.

Hvad er en feature? En feature er en journalistisk fortælleform, hvor journalisten i højere grad end i almindelige nyhedsartikler tager ansvar for fortællingen. Der bruges litterære virkemidler til at gøre komplekse emner lettere at forstå og til at skabe identifikation for læseren. Samtidig giver featuren mulighed for at belyse et emne fra flere vinkler.

Hvorfor arbejder I med temaer? Vi savner baggrund og tid i den daglige nyhedsdækning. Derfor bygger vi hver måned vores magasin op omkring et komplekst tema, som vi ønsker at udfolde for læseren. Temaerne spænder bredt, men er alle aktuelle emner fra den almindelige samfundsdebat og nyhedsdækning.

Redaktionen består af journalist Therese Rekling og journalist Signe Sørensen, som begge producerer artikler til magasinet. Med tiden vil en række freelance-journalister og fotografer bidrage. Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, kan du finde vores kontaktoplysninger under Kontakt her på siden. Du er også meget velkommen til at finde os på Facebook.