Politikernes privatliv fylder mere og mere i mediebilledet. Lars Løkke Rasmussen afsløres i bilagsrod og svigtende moral. Søren Pape Poulsen fortæller om sin homoseksualitet, og Pia Olsen-Dyhr om sin opvækst under meget trange kår. Man har altid talt om politikernes privatliv og personlige skandaler, men tidligere forblev det som regel på rygteplan.

”Der har været en form for gentleman aftale om, hvad man går ud i offentligheden med,” fortæller lektor i historie ved Aalborg Universitet og forfatter til en bog om “Scavenius-affæren,” Lars Andersen.

“Der var en skelnen mellem det offentlige og det private, som var opstået i forbindelse med dannelsen af det danske folkestyre i 1800 tallet. De to sfærer skulle ikke længere blandes sammen, som de havde været det under enevælden, hvor der ikke var grænser for den politiske magt over borgerne og dens mulighed for at gribe ind i alle forhold,” siger han.

På den måde er vores demokrati bygget omkring en balance mellem noget offentligt og noget privat. Den rette balance har imidlertid været forhandlet løbende. Nogle årtier efter demokratiets indførelse i Danmark satte historien om en kirkeministers bordelbesøg problemet på spidsen. Jacob Frederik Scavenius (1839-1915) var godsejer og minister for kirke, kultur og skolevæsen under forfatningskampen i 1880’erne. Han var ærkekonservativ Højremand og modstander af demokratiske og sociale reformer, men samtidig kulturelt frisindet og gav store bevillinger til kultur- og teaterlivet. Han var en livsnyder og en flamboyant politiker, og så var han sin hustru Louise utro. I 1887 da han var minister for præster og skolelærere blev han i fuld offentlighed anklaget for at gå på bordel i København.